a | b | c | d | e | f | h | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | w
Reset list
Eaves - 
- Synonyms: (ESP) Alero - (FRA) Corniche - (HUN) Eresz - (ITA) Gronda - (LAT) Dzega - (ROM) Streaşină
Elm - 
- Synonyms: (ESP) Olmo - (FRA) Orme - (HUN) Szilfa - (ITA) Legno d'olmo - (LAT) Goba - (ROM) Ulm